H
SZKOLENIA

są okazją do doskonalenia lub uzupełnienia umiejętności z wykorzystaniem nabytej już wiedzy. To okazja do wymiany doświadczeń zawodowych, przećwiczenia nowych umiejętności i refleksji na ile mają one zastosowanie w biznesie i codziennej pracy

E
COACHING

to interaktywny proces rozwoju jednostki, który umożliwia wybór najefektywniejszej drogi dojścia do wyznaczonych przez siebie celów zarówno zawodowych i prywatnych. Prowadzę coaching w oparciu o standardy International Coach Federation.

c
KONSULTING

działania mające charakter doradczy i mentorski dotyczące procesów HR oraz decyzji managerskich mających wpływ na pracowników. Jestem konsultantem angażowanym przez firmy w procesie zmian oraz wprowadzaniu nowych narzędzi w obszarze strategii biznesowej i zarządzania zasobami ludzkimi.

Dlaczego SK-TRAINING

Dlaczego SK-TRAINING?

  • Każdy projekt który przygotowuję i wdrażam poprzedzony jest szczegółową analizą potrzeb, sytuacji i możliwości klienta w kwestii posiadanych zasobów oraz celów do realizacji
  • Doświadczenie zdobyte w biznesie połączone z wiedzą i pasją to gwarancja zaangażowania oraz zrealizowania stawianych przez klientów wyzwań dla mnie
  • Działam na wiedzę i umiejętności
  • Pobudzam do refleksji
  • Nie unikam odpowiedzialności , razem z delegowanymi uczestnikami bierzemy odpowiedzialność za efekt
  • Mierzę rezultaty, podaję wymierne korzyści

Motivation for change